ADOMAS GALDIKAS | SPALVINGAS DAILININKO ADOMO GALDIKO (1893–1969) KŪRINIŲ LOBYNAS

/ Pagrindinis » Projects » ADOMAS GALDIKAS | SPALVINGAS DAILININKO ADOMO GALDIKO (1893–1969) KŪRINIŲ LOBYNAS

Vienas žymiausių, novatoriškiausių XX a. pirmosios pusės lietuvių profesionalių dailininkų –
tapytojas, grafikas, scenografas, meno pedagogas Adomas Galdikas (1893–1969) – dar jaunystėje
susidomėjo lietuvių tautodailės tradicijomis, gimtosios Žemaitijos peizažais. Parodoje pristatomi
dailininko kūriniai, sukurti XX a. 5–7 deš., kurių daugumą sudaro peizažai ir abstrakčios
kompozicijos. Piešiniuose, eskizuose užfiksuoti Lietuvos gamtovaizdžiai, Žemaitijos vietovės.
Abstrakčios kompozicijos žavi ne tik savita spalvine koloristika, plastinės kalbos subtilybėmis, bet ir
išreiškia tapytojo dvasinę būseną, mintis, parodo nepaprastai aukštą meninį lygį. Parodą papildo A.
Galdiko asmeniniai daiktai, laiškai, dokumentai.