Personalo kontaktai

Dr. Marius Daraškevičius, +370 620 15547, marius.daraskevicius@vda.lt

Direktoriaus pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai, Vilmonda Palaitienė, +370 447 41729, vilmonda.palaitiene@vda.lt

Lankytojų aptarnavimo operatorė, Danguolė Šveiberienė, +370 447 41729, +370 689 93185, danguole.sveiberiene@vda.lt

Kultūrinės veiklos vadybininkė, Eglė Kukytė, +370 447 41729, egle.kukyte@vda.lt

Salių prižiūrėtoja, Rita Adomaitienė, +370 447 41729, rita.adomaitiene@vda.lt

 

Ūkvedė, Danutė Abromienė, +370 643 27228, danute.abromiene@vda.lt

Ekonomas (direktoriaus pavaduotojas ūkinei veiklai), Algirdas Pranas Damušis, +370 657 79817, algirdas.damusis@vda.lt

Projektų vadovė-koordinatorė, archit. Vidutė Povilauskaitė, vidute.povilauskaite@vda.lt

Pastatų ir teritorijos prižiūrėtojas, Gasparas Vasiliauskas

Pastatų ir teritorijos prižiūrėtojas, Gintaras Butkus

Vyr. buhalterė Rasa Bliakevič, +370 618 41 135, buhalterija@vda.lt