ŽIVILĖ JASUTYTĖ | SMĖLIO PILYS

/ Pagrindinis » Projects » ŽIVILĖ JASUTYTĖ | SMĖLIO PILYS

„Tai ne apie pandemijos baimes, ne apie karą, nors kurta tuo metu. Tai apie gyvenimą, jo prasmės paiešką, apie vietą ir tapatumą, apie bėgantį laiką jūros bangomis, smėlio smiltimis, žolės ašmenimis. Tapyti šį ciklą įkvėpė Baltijos jūra, Juodkrantės, Nidos pakrantės, fiksavau mistiškoje šviesoje atsiskleidžiančių spalvų, erdvių ir savo virsmą, vėl ir vėl išgyvenau ne-amžių, ne-laiką, ne-būtį. Tebeužuodžiu jūros kvapą, rupų smėlį, žolės garsą, druskos skonį burnoje ir daugiau…“ – Živilė Jasutytė.